Om Medelpadsbilder

Medelpadsbilder.se är en bildbank för dig som älskar Medelpad – Sveriges mest centrala landskap då landskapet ligger mitt i landet. Sveriges geografiska mittpunkt hittar du i Torpshammar i Medelpad.

Sundsvall – Timrå – Ånge

Bildbanken är sorterad i kategorier som utgår i från geografiska områden i Medelpad. Lanskapet utgörs av tre kommuner, Sundsvall – vid kusten och den enda staden, Timrå – norr därom och Ånge – inlandskommunen som gränsar mot Jämtland och Härjedalen i väst. Bilderna är också sorterade i olika genres, det är landsbygd, det är kulturbygd, det är kust, stad, miljö, människor och djur.

Ångermanland

Medelpadsbilder.se kompletteras också med bilder från landskapet i norr – Ångermanland. Lanskapen är nära sammansvetsade då de båda ingår i Västernorrlands län och Ångermanland med Ångermanälvens djupa dalgångar och Höga kusten är allt för vackert för att utelämnas på denna sida.

Köpa bilder

Hittar du bilder som du gillar och vill använda i kommersiellt bruk går det att köpa dessa. Mer information om hur du går tillväga hittar du under köpsidan.

Upphovsman

Medelpadsbilder.se drivs av Anders Bergh, fotograf och formgivare, som varit verksam i regionen under många år. Läs mer om honom här > Rättigheterna till alla bilder på sidan hör Anders Bergh.